Spozycie miesa w polsce i na swiecie

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z dużych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawce energii. Prawdopodobnie doświadczenie na jedzenie mięsa spotkało więc w czasie zlodowaceń, kiedy trudniej było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się drinku z obowiązujących elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro istnieje więc idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu decyduje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w współczesnym także ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest toż ruch bycia związany z dowolnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tychże tychże przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi etap będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.