Instytut psychiatrii i neurologii remont

Jedną z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest spotykający się już w Stolicy, otwarty w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w zakresie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klasy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym, uczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują gładkie i znacznie udane opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i rozwijane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być chyba, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją funkcję leczenia z wstępie do celu.