Dbanie o wlosy rozjasniane

Szybkie tłumienie wybuchu dodatkowo w jego pierwszym etapie rozpowszechniania, stanowi skuteczny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w jakich początek ma znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to pewien z kluczowych czynników, który gwarantuje uniknięcie wybuchu.

https://repa-h24.eu/mk/

Głównym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu ogranicza się powstawanie zniszczeń w instalacji, skraca się czas postojów, a przede każdym zwiększa się bezpieczeństwo ludzi. System HRD polecany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek i wielu podobnych urządzeń przemysłowych.Każdy system, aby działał prawidłowo i łatwo, powinien zbierać się ze specjalistycznych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne dane w organizacjach także w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą.Sposób działania polega na teście i przetwarzaniu wskazań oraz silnej i właściwej reakcji. Wykrycie wybuchu robi się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier lub w postaci, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie kierowana jest informacja do centrali zarządzającej, która odpowiada za przetworzenie wiedz a w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu wykonywania poprzez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co prowadzi bardzo niecierpliwym i funkcjonalnym stłumieniem wybuchu. Najważniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który od momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji miany jest w milisekundach.